Wydawnictwa

Muzeum i Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego są wydawcami lub współwydawcami wielu opracowań naukowych i popularno-naukowych. Ich autorami są także pracownicy Muzeum. Dotychczas ukazały się m.in.:

w 2010 r.

  • monografia pióra prof. Grzegorza Nowika – Zanim złamano „ENIGMĘ” ... rozszyfrowano „REWOLUCJĘ”. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920, część 2;

w 2011 r.

  • opracowanie popularno-naukowe prof. Grzegorza Nowika – Wojna Światów – 1920 – Bitwa Warszawska, Warszawa;

w 2012 r.

  • album w opracowaniu m.in. dr Pawła Dubera. prof. Grzegorza Nowika i prof. Janusza Odziemkowskiego – Piłsudski. Burzliwe życie w niespokojnych czasach”,

w 2013 r.

  • album w opracowaniu Juliusza Englerta i prof. Grzegorz Nowika – Józef Piłsudski. Komendant – Naczelnik Państwa – Pierwszy Marszałek Polski;
  • album opracowany przez zespół pod kierunkiem prof. Janusza Ciska – Legenda Legionów;
  • wspomnienia ks. Józefa Panasia – Pamiętnik Kapelana Legionów Polskich;
  • opracowanie monograficzne Tomasza Sikorskiego – Krzyż Harcerski 1913–2013;