EDUKACJA

Misja edukacyjna Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Edukacja na najwyższym poziomie jest jednym z podstawowych celów działalności Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Edukację rozumiemy jako wspieranie wszechstronnego rozwoju człowieka na wszystkich etapach jego życia i wskazywanie na wartości, które temu rozwojowi służą. Powinna się ona opierać na dialogu, będącym wyrazem szacunku dla gościa. Poza przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem umiejętności i kompetencji, które powinno odbywać się w sposób interaktywny, atrakcyjny i angażujący emocje, edukacja ma zachęcać do własnej refleksji oraz zadawania pytań. Zależy nam na tym, żeby poprzez poznawanie wydarzeń historycznych, ich przyczyn i skutków, goście odwiedzający Muzeum odczuwali łączność z minionymi pokoleniami i odbierali historię jako „dzisiaj, tylko cokolwiek dalej” – dziedzinę, która pozwala im lepiej rozumieć współczesność i samych siebie. Zapraszając do rozmowy o przeszłości i zachęcając do działania w imię wartości reprezentowanych przez Józefa Piłsudskiego i pokolenie współtwórców odrodzonej Polski, mamy nadzieję wspierać budowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, korzystającego z dobrodziejstw niepodległości dla wspólnego dobra oraz świadomej odpowiedzialności za Rzeczpospolitą.

Traktowanie edukacji jako procesu współtworzonego aktywnie przez gościa, opierającego się na jego naturalnej ciekawości, potrzebie zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi, wpływa na definiowanie roli wystawy stałej. Ze względu na kluczowe miejsce edukacji w misji Muzeum traktujemy ekspozycję jako „przestrzeń uczącą”, która stwarza warunki do intelektualnego i emocjonalnego zaangażowania, a także zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez wielowymiarowe doświadczenie muzealne. 

Warsztaty i lekcje muzealne

Ważną częścią działalności edukacyjnej Muzeum są warsztaty i lekcje muzealne, przygotowywane i realizowane przez zespół Działu Edukacji oraz współpracujących z muzeum edukatorów. Gośćmi zajęć prowadzonych w naszej siedzibie są klasy szkolne reprezentujące wszystkie poziomy edukacji oraz rodziny i osoby dorosłe. Tematy, język i metody pracy dopasowujemy zawsze do wieku, kompetencji i zainteresowań poszczególnych grup odbiorców. W przypadku najmłodszych gości wykorzystujemy na warsztatach język literatury, teatru i filmu animowanego. W ofercie skierowanej do młodzieży proponujemy zgłębianie zagadnień historycznych poprzez posługiwanie się nowymi mediami (fotografią, filmem czy internetem) oraz językiem sztuki współczesnej. Podczas zajęć dla rodzin zapraszamy do wspólnych działań twórczych oraz gier miejskich czy planszowych, a dorosłym proponujemy kameralne wykłady, spotkania z ciekawymi osobami oraz pokazy filmów. Głównym celem wszystkich tych działań jest przybliżenie naszej publiczności postaci Józefa Piłsudskiego i jego epoki oraz podjęcie rozmowy o tym, czym jest niepodległość i jakie znaczenie mają dla nas dzisiaj wartości i symbole związane z naszą historią.

Muzeum bez granic

Działalność edukacyjna Muzeum nie zamyka się w jego murach. Chcąc docierać do jak najszerszej grupy odbiorców organizujemy warsztaty i spotkania w różnych miejscach poza Sulejówkiem. Realizujemy wspólne projekty z partnerami z innych miast (program „Z Piłsudskim po Białymstoku”, konferencje dla nauczycieli) oraz z innych muzeów (rodzinna gra miejska „Muzealne Łapiduchy”). Równocześnie staramy się jak najszerzej wykorzystać nowe media i możliwości, jakie oferuje muzeum przestrzeń wirtualna. W 2012 r. uruchomiliśmy specjalny profil na FB dla młodzieży , a rok później interaktywny portal dla dzieci (www.mieszkancyspod11.pl). Ostatnio, w ramach obchodów Roku Legionowego, naszą ofertę on-line poszerzyliśmy o Wykaz Legionistów Polskich z interaktywną grą internetową. Całość oferty dopełnia edukacyjna książka dla dzieci o świętach narodowych (Nasza paczka i niepodległość. O szczęściu polskich świętach), opublikowana w 2014 r, oraz edukacyjna gra planszowa, dostępna na stronie Muzeum. 

Budujemy społeczność

Jednym z celów naszej działalności edukacyjnej jest budowanie społeczności wokół muzeum. Szczególnie ważną grupą są dla nas nasi sąsiedzi - mieszkańcy Sulejówka. Organizujemy dla nich specjalne wydarzenia (Dzień sąsiada, Odjazdowy bibliotekarz) oraz letnie programy dla dzieci i młodzieży (Lato w mieście, warsztaty filmowe). W ten sposób staramy się razem odkrywać genius loci tego niezwykłego miejsca, budować bliskie relacje z lokalną społecznością i tworzyć fundamenty pod muzeum partycypacyjne. Drugą ważną grupą naszych gości są nauczyciele historii, których zapraszamy do stworzonego w 2013 roku ogólnopolskiego Klubu Nauczyciela Historii. Członkowie Klubu spotykają się w czasie organizowanych corocznie spotkań, biorą udział w konkursach i otrzymują od nas comiesięczne newslettery.  Obecnie Klub liczy ponad 200 nauczycieli z Polski i zagranicy.