Nasi ambasadorzy

Nasze działania, a szczególnie akcje społeczne, wspierają ludzie świata mediów i sztuki. Dzięki nim docieramy do setek tysięcy odbiorców, wzmacniając siłę przekazu i wzbudzając zainteresowanie osób na codzień nie zainteresowanych działaniami muzeum.