AKCJE SPOŁECZNE

Muzeum pobudza zainteresowanie historią, prowadząc akcję społeczne. Dzięki nim dociera do setek tysięcy odbiorców, angażuje lokalne społeczności w wydarzenia upamiętniających ważne rocznice historyczne oraz promuje działania obywatelskie.

„Mamy Niepodległą!”

„Mamy Niepodległą!” to akcja prowadzona od 2013 r. przed Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada, zachęcająca do radosnego świętowania rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zapraszamy Polaków do wysyłania przygotowanych przez Muzeum wg projektów wybitnych artystów plastyków bezpłatnych kartek pocztowych z życzeniami. W 2014 r. wysłanych zostało 180 tysięcy kartek.

Piłsudski przyjechał! - Muzeum w trasie

„Muzeum w trasie” jest rozpoczętą w sierpniu 2014 r. akcja, której celem jest dotarcie z przesłaniem Muzeum do wielu miejscowości w Polsce i włączenie w jego działania lokalnych społeczności, instytucji i organizacji. Edukatorzy i historycy muzeum prowadzą warsztaty i spotkania, gry oraz zabawy edukacyjne, przygotowują wraz z mieszkańcami wystawy, prelekcje, apotkania i koncerty. Akcja ma służyć m.in. przybliżaniu takich pojęć jak patriotyzm, niepodległość, wyjaśnianiu sensu świąt narodowych, budowaniu lokalnej tożsamości poprzez odwoływanie się do historii danego miejsca.

„Zapal wirtualny znicz legioniście!” 

Ideą akcji „Zapal wirtualny znicz legioniście!”  jest przywrócenie pamięci o żołnierzach Legionów, w myśl stwierdzenia Piłsudskiego: „każdy się liczy”.  W 2014 r. przed dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami, zapalonych zostało niemal 10 tysięcy wirtualnych zniczy w 780 miejscowościach. Można było skorzystać z aplikacji na urządzenia mobilne lub ze strony muzeum. Akcja powiązana była z Internetowym Wykazem Legionistów Polskich 1914-1918, opublikowanym na stronie Muzeum w stulecie  utworzenia Legionów Polskich.